top of page

MENSELIJKE FIGUUR

Human figure.
Baden detail 2.jpg

Wat Debora Makkus inspireert is de menselijke veerkracht, het spanningsveld tussen kwetsbaarheid en kracht. In hoeverre is iemand die een forse tegenslag te verduren krijgt, zoals het verlies van een geliefde of lichamelijke beperkingen, in staat om het leven weer aan te gaan?

What captivates Debora Makkus is human resilience, the tension between vulnerability and strenght. To which degree is someone who has to endure life altering challenges, like the loss of a loved one or physical challenges, able to rise and face life again?

Bounce realistisch schilderij voeten Debora Makkus, realistic painting feet
painting Rise, female figure
RISE
realistisch schilderij menselijke figuur, vrouw, Debora Makkus, realistic painting female figure
bottom of page