h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t

o p e n   a t e l i e r


n e w s l e t t e r


d e b o r a  m a k k u s - d y n a m i s c h  r e a l i s t i s c h e  s c h i l d e r i j e n

Hedendaags realisme, dynamisch realistische schilderijen. portret en stilleven. Arita 2016

Contemporay realism Europe, dynamic realistic paintings. portraits and stilllife

a l l  r i g h t s  a r e  r e s e r v e d  t o  d e b o r a  m a k k u s ;  l a t e s t  u p d a t e t o o k  p l a c e  o n  1 2 - 0 9 - 2 0 1 7

'Het bijzondere en indrukwekkende aan de stillevens van Debora Makkus is dat ze niet stilstaan. Integendeel; ze zijn vol dynamiek en energie, ze bruisen.'
- Anthonie L. Stal, voormalig voorzitter RvT Kröller-Müller Museum


‘What‘s so special and impressive about Debora Makkus’s still lifes, is that they are not still.
On the contrary, they are very dynamic, full of energy and vitality
- Anthonie L. Stal, former Chairman Board of Trustees Kröller-Müller Museum

k o r t e  d o c u m e n t a i r e  -  s h o r t  d o c u m e n t a r y.