h o m e s c h i l d e r i j e n e x p o b i o m e d i a c o n t a c t

o p e n   a t e l i e r

Za  01 - 04 - 2017

Zo  02 - 04 - 2017

13.00 - 17.00 uur


ook open op afspraak:


06 407 25 137

Dorpsstraat 99a

Zoetermeer

n e w s l e t t e r.
D e b o r a  M a k k u s - d y n a m i s c h  r e a l i s t i s c h e  s c h i l d e r i j e n P r i n s e s  L a u r e n t i e n  o p e n d e  e x p o s i t i e  J a p a n m u s e u m

Op 9 september werden de nieuwe tentoonstellingen 'Arita. Schilderijen van Debora Makkus' en 'Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo' geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden. De prinses was vol lof over beide tentoonstellingen, die tot en met 27 november 2016 in het Japanmuseum te zien waren.  Meer over deze expositie

Hedendaags realisme, dynamisch realistische schilderijen. portret en stilleven. Arita 2016

Contemporay realism Europe, dynamic realistic paintings. portraits and stilllife

a l l  r i g h t s  a r e  r e s e r v e d  t o  d e b o r a  m a k k u s ;  l a t e s t  u p d a t e  t o o k  p l a c e  o n  1 4 - 0 3 - 2 0 1 7

Debora Makkus had de eer om Prinses Laurentien het eerste exemplaar te overhandigen van het boek dat bij de expositie verschenen is.

Met veel dank aan:    

Deze documentaire bij de expositie ‘ARITA. Schilderijen van Debora Makkus’ is door ID movie gemaakt in opdracht van Japanmuseum SieboldHuis te Leiden.

d o c u m e n t a i r e  s o l o  e x p o s i t i e J a p a n m u s e u m  S i e b o l d H u i s a r i t a

• Neelie Kroes

• Kris Schiermeier, directeur SieboldHuis

• Anthonie Stal, voormalig vz RvT Kröller-Müller Museum

• Menno Fitski, conservator Rijksmuseum